page_banner

Daýhan nurbatlary

Daýhan nurbatlary

Gysga düşündiriş:


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Daýhan nurbatlary: kellesi we möhürleýji ýuwujy, ojakly poliuretan emeli bilen boýalýar

Tehniki amal:
Nurbat galvanizasiýa esasynda kellä dürli reňkler bilen sepilýär we pigmenti matrisanyň üstünde berk birleşdirmek üçin bişirilýär.Ulanylanda, degişli boýag nurbadyny saýlamak üçin dürli substratyň reňkine görä, EPDM birleşdirilen gazyk, owadan berkidiş effekti ulanylyp bilner.
Öňdebaryjy doly awtomatiki pürküji enjamlaryny hödürleýäris, poroşoky nurbatyň ýüzüne berk birikdirip biler ýaly, uly awtomatiki peçiň üsti bilen, uly awtomat peçiň üsti bilen, poroşoky nurbatyň ýüzüne deň derejede birikdirip bileris. Ulanylýan tozan tozy import edilýär. gurluşy boýunça birmeňzeş we öndürijiliginde durnukly ýokary hilli we ýokary hilli tozan tozy.Püskürenden soň, nurbat kellesinde henizem LOGO belligi bar
Üstünlikleri:
1: Öňdebaryjy enjamlar, birmeňzeş pürkmek üçin awtomatiki pürküji enjamlar
2: Uly Awtomatiki hemişelik temperatura peç, ýokary temperatura, arassa reňk we ýalpyldawukdan soň reňk üýtgemez.
3: Awtomatiki önümçilik enjamlary, uly pürküji liniýa we peç ýokary öndürijilige we çalt netijelilige ýetip biler
4: Önümlerimiziň SGS şahadatnamasy bar, çig maly howpsuzlygy we daşky gurşawy goramak bilen sepmek, biologiki gurşawa täsir etmez
5: Önümçilik prosesinde her bir baglanyşyk, 24 sagat hil dolandyryşyna ýetmek üçin berk hil gözegçiligi bar
6: Saýlamak üçin dürli reňkler, müşderiniň isleglerine görä düzülen adaty reňk kartasyna degişlidir
Aýratynlyk:
1: iň oňat reňk bilen gabat gelýän
2: UV çydamly
3: howa geçirmeýän möhür
4: temperatureokary temperatura bişirilenden soň tozan, gaty gurluş, güýç üstüň örtügini çyzmasa-da
5: Arassalanan sapak, güýçli dişlemek güýji, has gowy gulplama täsiri
6: Alýumin / demir EPDM gaznasy bilen has gowy möhürlemek we suw geçirmeýän täsir

Spesifikasiýa

Marka

DaHe - Solidex

Haryt görnüşi

Daýhan nurbatlary

Material

uglerod polat

Sürüjiniň görnüşi

Hex kellesi

Önümiň uzynlygy

3/4 "-5"

Buraw diametri (mm)

6#/7 # / 8 # / 10 # /12 # 14 # *

Sapagyň uzynlygy

Doly mowzuk

Wasuwujy

EPDM ýuwujy

Tamamla

Ak sink / Ruspert /Custöriteleşdirilen

Poslama garşylyk synpy

C3

Haryt standarty

GB / DIN/ANSI / BS /

Tassyklamalar

CE

Nokat görnüşi

Öz-özüňi burawlamak 5 nokat

Sürüjiniň görnüşi

5/16 Hex Soket

Mysal

Mugt

Gelip çykan ýeri

Hebei, Hytaý

Amatly ulanyş görnüşi

Daşarda ulanmak üçin amatly

Öndürijiniň kepilligi

2Yearyl kepilligi

Üpjünçilik ukyby

60Günde tonna / tonna

BELLIK:
1: M4.2 nurbata gabat gelmek üçin 7 mm rozetka gerek.
2: M4.8 we M5.5 nurbat, gabat gelmek üçin 8 mm rozetka talap edýär.
3: Maslahat berilýän rpm: 1200-2200 / min


  • Öňki:
  • Indiki: