page_banner

Hex ýuwujy flangyň kellesi

 • Slotted Hex Washer Head self drilling screws

  Oturylan hek ýuwujy kelläniň öz-özüni buraw nurbatlary

  Oturylan hek ýuwujy kelläniň öz-özüni buraw nurbatlary 、 öz-özüňe degirme nurbat güýç we baglaýjy güýç.Altyburçly flanes dizaýny, nurbady we materialy ajaýyp kombinasiýa edip biler, şol bir wagtyň özünde belli bir suw geçirmeýän we möhürleýji effekti Super ýokary altyburçly kelläniň dizaýnyny öndürip biler ...
 • SD500 Self-Drilling Screws(Longer tail)

  SD500 öz-özünden buraw nurbatlary (Uzyn guýruk)

  Bu uzyn guýruk nurbatlary, demir üçin buraw we berkitme ýekeje hereketi bilen wagt we ulanyjy ýadawlygyny tygşytlamaga mümkinçilik berýän adaty teker nurbatlaryna we metal üçin beýleki nurbatlara ajaýyp alternatiwadyr - bir iteklemek, bir nurbat.“Series500” nurbatlary diýlip hem atlandyrylýar, uzaldylan buraw ujy, inçe sapaklary tutup, poladyň içinde özüni berkitmek ýaly nurbady ugrukdyrýar.Metal üçin uzaldylan buraw nokady bolan SD500 öz-özüni buraw nurbady.Gatylaşdyrylan ýa-da gyzgyn togalanan polat we t ...
 • Farmer Screws

  Daýhan nurbatlary

  Daýhan nurbatlary: kellesi we möhürleýji ýuwujy, peçli poliuretan emeli bilen boýalýar Tehniki amal: Nurbat galvanizasiýa esasynda kellä dürli reňkler bilen sepilýär we soňra pigmentiň matrisanyň üstünde berkleşmegi üçin bişirilýär.Ulanylanda, degişli boýag nurbadyny saýlamak üçin dürli substratyň reňkine görä, EPDM birleşdirilen gazyk, owadan berkidiş effekti ulanylyp bilner.Öňdebaryjy awtomatiki pürküji enjamlaryny hödürleýäris, edip bileris ...